Preskočiť na obsah

FAQ

  • by

O GROWNi

Loader image

V GROWNi pomáhame rozvíjať hodnotovo-orientovaných jednotlivcov, firmy a organizácie, ktorým záleží na tom, aby ich práca mala pozitívny dopad na Slovensko. Na jednom online mieste prinášame zmysluplné príležitosti zo súkromného, verejného a neziskového sektora pre rozvoj jednotlivcov či iných organizácií. Chceme tvoriť lepšie, prepojenejšie, angažovanejšie a hodnotovejšie Slovensko v každej obci, meste, kraji, na Slovensku či v pre Slovákov v zahraničí. Viac informácií o platforme.

Na jednom mieste u nás môžeš využívať či vytvárať príležitosti v častiach: 

  1. Práca a stáže
  2. Mentoring
  3. Dobrovoľníctvo
  4. Vzdelávanie
    1. GROWNi Pracovné skupiny
    2. GROWNi Projekty
  5. Sebapoznanie

GROWNi vzniklo začiatkom pandémie v roku 2020, kedy sme si vedeli, že už musíme presunúť svoje aktivity, ktoré LEAF úspešne robil 8 rokov, aj do online sveta. Potrebovali sme portál, ktorý bude prepájať zaujímavé príležitosti a organizácie s dopadom. Keďže slovo “prepájať” je pre nás kľúčové, rozhodli sme sa prepojiť aj v základoch a platformu GROWNi tak vytvorili dve neziskové organizácie LEAF a DASATO (vtedy IAmbitious).

Naše hodnoty sú nosnými piliermi platformy, na ktorej sa nachádzaš. Záleží nám na tom, aby aktivity na GROWNi boli v súlade s hodnotami, ktoré si vážime a ktoré sú výsledkom nášho presvedčenia.

Charakternosť - Morálne kvality založené na morálnej odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.
Podnikavé líderstvo - Snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.
Excelentnosť - Všestrannosť ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
Občianska angažovanosť - Predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

Profesionáli, mladí profesionáli a študenti

Sme tu pre profesionálov, mladých profesionálov a študentov, ktorí žijú na Slovensku, alebo v zahraničí. Nájdu u nás možnosti pre svoj osobný a odborný rast. Vyberú si z pracovných ponúk hodnotovo orientovaných organizácií a spoločností, nájdu si stáž či dobrovoľnícku príležitosť. Zapoja sa do mentoringu alebo vzdelávania.

Inovatívne a rastúce firmy, startupy

Spoločnosti u nás nájdu nové talenty, ktorým môžu ponúknuť stáž alebo zamestnanie. Prepájame ich tiež s top know-how Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Sústreďujeme sa predovšetkým na inovácie a change management v tech segmente.

Naopak, zamestnanci spoločností u nás nájdu mentoringové alebo rozvojové príležitosti.

Štátna a verejná správa

Slovensko potrebuje správnych ľudí na správnych miestach. Snažíme sa získať a prepájať talentovaných a hodnotovo orientovaných ľudí, ktorí majú na GROWNi možnosť nájsť pracovné pozície vo verejnejnom sektore. Každý deň tak budú pracovať na tom, aby spravili z našej krajiny lepšie miesto pre život. Obzvlášť sa sústredíme na aktuálne potreby a dianie s veľkým dopadom na Slovensko. Napríklad plán obnovy, digitalizácia, change management či proeurópske záležitosti.

Neziskovky a občianske iniciatívy

Pre neziskový sektor prinášame vzdelávanie, dobrovoľníkov a nových zamestnancov. Neziskovky prepájame s charakternými ľuďmi, firmami a organizáciami naprieč Slovenskom.

GROWNi je súčasťou neziskovej organizácie LEAF. Platformu sme vytvorili a spolupracujeme na nej spolu s organizáciou DASATO Academy (bývalé I AMbitious). GROWNi nám intenzívne pomáhal vytvárať Jožo Kováč (spoluzakladateľ Exponea, aktuálne Ayanza) s jeho tímom po developerskej a UX stránke, Boďa Oravcová a Dorota Budzináková po brandovej a vizuálnej stránke, či iní jednotlivci a organizácie, ktorí sa snažia tvoriť lepšie Slovensko spolu s nami!

Tím GROWNi sa skladá z pár ľudí, ktorí sa denno-denne starajú o lepší produkt po technickej aj obsahovej stránke. Zabezpečujú komunikáciu, hľadanie a prepájanie na kvalitné príležitosti a organizácie či rozvoj teba, jednotlivca alebo iných organizácií z neziskového, súkromného a verejného sektora. Ľudia v GROWNi tíme.